Hỗ trợ
Kiều My
(Hỗ trợ khách hàng)
Vinh Hạnh
(Xử lý khiếu nại)
> 1 tỷ 5 sản phẩm
trên Amazon
Phiên bản
BETA
1900 545 403
0

Phí Shipping /Tax Mỹ là gì?

02-07-2014 lúc 15:58:30 PM
Shipping: là chi phí vận chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp, Website đến trụ sở Fado tại Mỹ.

Thông thường thì bao gồm 3 loại chính:


- Mặt hàng được miễn phí shipping;


- Mặt hàng được tính sẵn phí vào giá thành sản phẩm khi đưa ra thị trường;

- Mặt hàng cần phải kiểm tra đến khi thanh toán mới biết được chi phí Shipping.


Tùy theo thời gian chuyển phát nhanh hay chậm mà chi phí vận chuyển khác nhau. 
Fado sẽ chọn mức phí thấp nhất cho khách hàng khi giao dịch.

Tax:
 
là thuế khi mua hàng tại Mỹ (gần giống VAT của Việt Nam). Thuế này tùy theo bang và tùy theo mặt hàng, nó thường dao động ở mức từ 7-9%.

-
Có những mặt hàng được miễn thuế;

- Có mặt hàng đã được tính sẵn vào giá sản phẩm như các bạn thấy;

- Có mặt hàng phải kiểm tra đến khi thanh toán và nhập địa chỉ nơi nhận mới biết được phí thuế.