Mua hàng trên amazon ship về Việt nam - Fado.vn

Giảm 75%
: :
208,568đ
834,968đ
Tiết kiệm: 75%
* Giá bán tại nước ngoài
(1344 đánh giá)
Người bán: Sunlion Shop

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 49%
: :
235,016đ - 361,688đ
301,368đ - 672,568đ
* Giá bán tại nước ngoài
(966 đánh giá)
Người bán: BiagioAmerica

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 79%
: :
347,768đ
1,623,768đ
Tiết kiệm: 79%
* Giá bán tại nước ngoài
(910 đánh giá)
Người bán: UGREAT

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 86%
: :
330,368đ
2,319,768đ
Tiết kiệm: 86%
* Giá bán tại nước ngoài
(484 đánh giá)
Người bán: ATGOIN

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 79%
: :
394,168đ
1,855,768đ
Tiết kiệm: 79%
* Giá bán tại nước ngoài
(295 đánh giá)
Người bán: Metene

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 71%
: :
267,032đ
927,768đ
Tiết kiệm: 71%
* Giá bán tại nước ngoài
(979 đánh giá)
Người bán: Gonicc

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 70%
: :
180,728đ - 343,592đ
231,768đ - 1,159,768đ
* Giá bán tại nước ngoài
(807 đánh giá)
Người bán: HIMONE

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 14%
: :
695,768đ
811,768đ
Tiết kiệm: 14%
* Giá bán tại nước ngoài
(1024 đánh giá)
Người bán: Amazon.com

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 64%
: :
236,408đ - 335,008đ
278,168đ - 649,600đ
* Giá bán tại nước ngoài
(1623 đánh giá)
Người bán: Gold box

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 65%
: :
324,568đ
463,768đ - 927,536đ
* Giá bán tại nước ngoài
(2773 đánh giá)
Người bán: Duduma Sunglasses

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 31%
: :
240,584đ
347,304đ
Tiết kiệm: 31%
* Giá bán tại nước ngoài
(1197 đánh giá)
Người bán: EXCELL ELECTRONICS USA INC

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 81%
: :
374,912đ
486,968đ - 1,832,800đ
* Giá bán tại nước ngoài
(143 đánh giá)
Người bán: NEEKFOX

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 50%
: :
464,000đ
926,840đ
Tiết kiệm: 50%
* Giá bán tại nước ngoài
(2127 đánh giá)
Người bán: Sports Research

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 78%
: :
303,456đ
1,368,568đ
Tiết kiệm: 78%
* Giá bán tại nước ngoài
(1383 đánh giá)
Người bán: LUENX USA

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 40%
: :
138,968đ - 162,168đ
231,768đ
* Giá bán tại nước ngoài
(220 đánh giá)
Người bán: Loritta

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 22%
: :
432,216đ
556,568đ
Tiết kiệm: 22%
* Giá bán tại nước ngoài
(417 đánh giá)
Người bán: Kumu World

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 88%
: :
463,768đ
3,711,768đ
Tiết kiệm: 88%
* Giá bán tại nước ngoài
(578 đánh giá)
Người bán: J.NINA JEWELRY DIRECT

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 85%
: :
346,840đ
2,319,768đ
Tiết kiệm: 85%
* Giá bán tại nước ngoài
(53 đánh giá)
Người bán: QERY

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 54%
: :
225,040đ
486,504đ
Tiết kiệm: 54%
* Giá bán tại nước ngoài
(14165 đánh giá)
Người bán: Dr. Tobias

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 28%
: :
366,096đ
510,168đ
Tiết kiệm: 28%
* Giá bán tại nước ngoài
(4337 đánh giá)
Người bán: Zhou Nutrition

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 53%
: :
439,640đ
927,768đ
Tiết kiệm: 53%
* Giá bán tại nước ngoài
(24631 đánh giá)
Người bán: COCO-VISION

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 75%
: :
206,016đ
834,968đ
Tiết kiệm: 75%
* Giá bán tại nước ngoài
(2428 đánh giá)
Người bán: Senaco Direct

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 20%
: :
368,184đ
460,984đ
Tiết kiệm: 20%
* Giá bán tại nước ngoài
(1088 đánh giá)
Người bán: EPFamily Direct

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 45%
: :
447,528đ
810,840đ
Tiết kiệm: 45%
* Giá bán tại nước ngoài
(2327 đánh giá)
Người bán: Sports Research

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 63%
: :
260,768đ
695,768đ
Tiết kiệm: 63%
* Giá bán tại nước ngoài
(312 đánh giá)
Người bán: Vanzon direct

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 76%
: :
440,568đ
1,855,768đ
Tiết kiệm: 76%
* Giá bán tại nước ngoài
(495 đánh giá)
Người bán: Braviloni

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 78%
: :
254,968đ
1,159,768đ
Tiết kiệm: 78%
* Giá bán tại nước ngoài
(519 đánh giá)
Người bán: Nature Beauty USA

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 71%
: :
266,800đ
927,768đ
Tiết kiệm: 71%
* Giá bán tại nước ngoài
(1031 đánh giá)
Người bán: Gonicc

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 75%
: :
232,000đ - 303,456đ
301,368đ - 927,768đ
* Giá bán tại nước ngoài
(123 đánh giá)
Người bán: LELONG Direct

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 84%
: :
416,440đ
2,551,768đ
Tiết kiệm: 84%
* Giá bán tại nước ngoài
(183 đánh giá)
Người bán: VIEWTEK

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 80%
: :
278,168đ
1,391,768đ
Tiết kiệm: 80%
* Giá bán tại nước ngoài
(1137 đánh giá)
Người bán: AnkerDirect

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 27%
: :
407,392đ
556,104đ
Tiết kiệm: 27%
* Giá bán tại nước ngoài
(1498 đánh giá)
Người bán: Fitness Insanity

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 15%
: :
354,728đ
417,368đ
Tiết kiệm: 15%
* Giá bán tại nước ngoài
(296 đánh giá)
Người bán: Wsiiroon Official

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 60%
: :
370,968đ
927,768đ
Tiết kiệm: 60%
* Giá bán tại nước ngoài
(3926 đánh giá)
Người bán: PeakPlus

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 74%
: :
225,736đ
881,600đ
Tiết kiệm: 74%
* Giá bán tại nước ngoài
(1588 đánh giá)
Người bán: Doctors-Choice

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 56%
: :
307,400đ
394,168đ - 696,000đ
* Giá bán tại nước ngoài
(721 đánh giá)
Người bán: PinupArt

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 37%
: :
464,000đ
741,472đ
Tiết kiệm: 37%
* Giá bán tại nước ngoài
(223 đánh giá)
Người bán: Amazon.com

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết
Giảm 25%
: :
260,768đ
347,768đ
Tiết kiệm: 25%
* Giá bán tại nước ngoài
(482 đánh giá)
Người bán: AOFU Direct

Bắt kịp xu hướng

Tư vấn tận tâm

Xem chi tiết

Nội dung

DOUBLE SALE_90% - 15%

GIẢNG SINH AN LÀNH & NĂM MỚI AN KHANG

♫ ♫ ♫ Ring..Ring…Ring… báo hiệu một mùa Noel nữa lại về. Mùa Giáng Sinh &Tết Tây 2017 năm nay, Fado.vn triển khai chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn mang tên: “DOUBLE SALE 90% - 15%” áp dụng từ ngày 19/12/2016 - 03/01/2017 với hơn 1000 mặt hàng giảm giá cực sốc lên đến 90%, ngoài ra sẽ được kèm theo giảm giá phí dịch vụ lên đến 15%. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, ghé Fado.vn ngay để săn hàng khuyến mãi nào!

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Noel. Không khí Giáng Sinh đang rộn ràng khắp phố phường. Giai điệu quen thuộc của ca khúc Jingle Bell – tiếng chuông báo hiệu mùa Giáng sinh đã về đang vang lên khắp các cửa hàng, siêu thị, quán bar và trên của các website mua sắm online, trong đó có cả Fado.vn.

Mọi người đang tất bậc lên kế hoạch trang trí nhà cửa và vui chơi để chào đón một mùa Giáng Sinh an lành. Và mua sắm cũng là một trong nhiều lựa chọn của mọi người vào dịp lễ này, bởi đơn giản vì đây được xem là mùa giảm giá lớn nhất năm. Khắp các cửa hàng, siêu thị,… đâu đau cũng được trang hoàng Giáng sinh với cây thông, vòng nguyệt quế,  hoa tuyết,… và cả những tấm bảng SALE OFF đầy hấp dẫn. Đặc biệt trên các website thương mại điện tử với các chương trình săn hàng hiệu giảm giá từ Amazon, Ebay,…cũng nhộn nhịp không kém.

Và đây cũng là dịp mà các tín đồ mua sắm muốn mua hàng ngoại tại Việt Nam không thể bỏ qua. Bởi lẽ, với những chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn từ các website bán hàng online, điển hình là Amazon, sẽ khiến bạn không thể nào cưỡng lại được. Do đó, dù bạn không trực tiếp đến nước Mỹ, nhưng vẫn có thể sở hữu những món hàng hot nhất tại Mỹ. Một số mặt hàng được sale off như:


☀Đồng hồ từ các thương hiệu nổi tiếng như: Tissot, Senko, Casio,…đang được sale off từ 30% - 80%. Do đó, nếu bạn đang muốn tìm mua một chiếc đồng hồ cho bản thân, gia đình hay một nữa yêu thương, nhưng lo ngại về việc đồng hồ hàng nhái tại Việt Nam quá nhiều, thì hãy ghé Fado.vn ngay nhé, giá vừa rẻ, đồng hồ lại bảo đảm chính hãng 100%.

☀Giày thể thao: Nếu bạn đang săn lùng cho mình một đôi giày thể thao mới toanh để đón Noel, Tết Tây 2017 hay dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, thì đừng quên ghé Fado.vn, bởi lẽ rất rất nhiều có mặt hàng giày thể thao nam nữ từ các thương hiệu nổi tiếng như: Nike, Adidas, Reebok, converse,…đang được sale off, cộng thêm vào đó là chương trình giảm giá phí dịch vụ lên đến 15% tại Fado, bạn sẽ nhận ngay mức giá hời chưa từng có nhé.

☀Và một số mặt hàng đang được sale mạnh khác như: ví nam, mỹ phẩm, áo da, headphone, laptop,… mức giảm giá đôi khi lên đến 90%.

Hãy nhanh tay ghé Fado.vn ngay hôm nay, thực hiện các bước đặt hàng vô cùng đơn giản, cùng dịch vụ hỗ trợ khách hàng tận tình và thanh toán đơn giản, bạn đã có thể săn được món đồ hàng hiệu với mức giá siêu ưu đãi cho dịp lễ sắp đến rồi.

Và đừng quên chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn tại Fado.vn “DOUBLE SALE 90% - 15%”_Mua hàng sale upto 90% + Giảm giá phí dịch vụ lên đến 15%, chỉ áp dụng cho những đơn hàng phát sinh từ ngày 19/12/2016 – 03/01/2017.

➡➡Nhanh tay đặt hàng ngay, số lượng và thời gian có hạn nhé!❤❤❤

Hotline: 1900 545 403
Email: support@fado.vn
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toán
Mua hộ và báo giá
TỐT NHẤT - NHANH NHẤT - RẺ NHẤT
Bước 1
Lựa chọn hàng hóa và gửi link sản phẩm bạn cần mua cho Fado Việt Nam.
Bước 2
Fado Việt Nam sẽ gửi lại báo giá đơn hàng của ban trong vòng 10 phút.
Bước 3
Thanh toán đơn hàng của Bạn. Còn lại, Hãy để Fado
Việt Nam lo.
Nhiều ưu đãi từ app Fado
Hành trình đơn hàng
Nếu bạn có thắc mắc nào khác, vui lòng
Nhấn vào đây
Amazon
  • Amazon
  • Amazon
  • Amazon
Hỏi đáp khách hàng