Hỗ trợ
Kiều My
(Hỗ trợ khách hàng)
Vinh Hạnh
(Xử lý khiếu nại)
> 1 tỷ 5 sản phẩm
trên Amazon
Phiên bản
BETA
1900 545 403
0

Hàng hóa có được bảo hành hay đổi trả không?

11-03-2014 lúc 0:09:48 AM
Fado.vn chỉ đảm nhiệm vai trò trung gian mua hộ và vận chuyển hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam, vì vậy chúng tôi sẽ:

- Không chịu trách nhiệm trong việc bảo hành chính hãng cho bất kì sản phẩm nào cũng như hỗ trợ chi phí việc gửi trả sản phẩm về Mỹ để bảo hành. Tuy nhiên Fado.vn sẽ hỗ trợ tối đa cho khách hàng về việc liên lạc và hỏi thông tin bảo hành sản phẩm với phía người bán. Để được bảo hành theo chế độ của người bán, bạn cần tham khảo hướng dẫn giao dịch an toàn. 

- Không chấp nhận việc đổi trả sản phẩm trong trường hợp khách hàng không hài lòng với sản phẩm, ngoại trừ các trường hợp hàng hóa có phát sinh trong khâu vận chuyển hoặc do phần lỗi của người bán trên Amazon.