Hỗ trợ
Kiều My
(Hỗ trợ khách hàng)
Vinh Hạnh
(Xử lý khiếu nại)
> 1 tỷ 5 sản phẩm
trên Amazon
Phiên bản
BETA
1900 545 403
0

Vị trí: Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự - Lĩnh Vực Thương Mại Điện Tử

04-08-2014 lúc 14:16:13 PM
I. Mô tả công việc:

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

2. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.


3. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.


4. Lập ngân sách nhân sự.


5. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.


6. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.


7. Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.


8. Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.


9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.


10. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.


11. Tham mưu cho BTGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.


12. Tham mưu đề xuất cho BTGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.


13. Tham mưu cho BTGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.


14. Tham mưu cho BTGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.


15. Tham mưu cho BTGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.


16. Tham mưu cho BTGĐ về công tác hành chánh của công ty.


17. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BTGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.
 
 
II. Yêu cầu công việc:

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:


- Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chánh, luật trở lên.


- Vi tính văn phòng tương đương B trở lên.


2. Kỹ năng:


- Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.


- Kỹ năng lập kế hoạch.


- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.


- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.


- Kỹ năng giao tiếp tốt.


3. Kinh nghiệm:


- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chánh.


- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.


4. Phẩm chất cá nhân:


- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.


- Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.


- Sáng tạo trong công việc
 

III. Cấp bậc:

- Trưởng nhóm

- Giám sát
 

IV. Ngành nghề:

- Marketing

- Internet/ Online Media

- Hành chính - Nhân sự
 

V. Mức lương:

- Thỏa thuận từ 300 USD - 700 USD/tháng
 

VI. Nơi làm việc:

- Thành phố Hồ Chí Minh
 

VII. Liên hệ:

Phạm Tấn Đạt - datpham@giaonhan247.com