Hỗ trợ
Kiều My
(Hỗ trợ khách hàng)
Vinh Hạnh
(Xử lý khiếu nại)
> 1.4 tỷ
Sản phẩm trên Amazon
213,160 giao dịch
thành công qua FADO
1900 545 403
0
1. Tôi có thể biết được tổng chi phí trước khi đặt hàng không?
2. Tôi có thể thanh toán bằng tiền mặt không?
3. Số tiền thanh toán tối thiểu là bao nhiêu?
4. Fado.vn sẽ gửi hoá đơn yêu cầu thanh toán cho Khách hàng như thế nào?