Hỗ trợ
Kiều My
(Hỗ trợ khách hàng)
Vinh Hạnh
(Xử lý khiếu nại)
> 1 tỷ 5 sản phẩm
trên Amazon
Phiên bản
BETA
1900 545 403
0
1. Tôi có thể đặt hàng trực tiếp trên Fado.vn không?
2. Tôi có thể sửa hoặc huỷ bỏ đơn hàng không?
3. Tôi có được nhận giảm giá hoặc khuyến mại từ người bán không?
4. Tôi có thể mặc cả với người bán nếu tôi mua số lượng lớn không?
5. Tôi có thể mua từ website khác ngoài ebay, amazon không?
6. Nếu giá món hàng thay đổi sau khi báo giá thì sao?
7. Mua hàng Mỹ có hóa đơn hay không?
8. Nếu Fado.vn không mua được sản phẩm mà tôi yêu cầu thì giải quyết như thế nào?