Hỗ trợ
Kiều My
(Hỗ trợ khách hàng)
Vinh Hạnh
(Xử lý khiếu nại)
> 1 tỷ 5 sản phẩm
trên Amazon
Phiên bản
BETA
1900 545 403
0
1. Tôi có thể trả tiền mặt khi nhận hàng không?
2. Fado.vn có giao hàng đến văn phòng hoặc địa chỉ thương mại không?
3. Fado.vn có chuyển hàng trong giờ làm việc không?
4. Thời gian chuyển hàng đến nhà mất bao lâu?
5. Tôi có thể yêu cầu chuyển hàng vào một thời gian nhất định?
6. Fado.vn có gửi thông báo trước khi người giao hàng đến không?
7. Làm cách nào để tôi có thể thay đổi địa chỉ nhận hàng?
8. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không ở nhà khi bưu kiện được gửi đến?