Hỗ trợ
Kiều My
(Hỗ trợ khách hàng)
Vinh Hạnh
(Xử lý khiếu nại)
>800 triệu
Sản phẩm trên Amazon
200.000 giao dịch
thành công qua FADO
1900 545 403
0
1. Fado.vn sẽ kiểm tra những phần nào?
2. Sự khác nhau giữa những lỗi dễ thấy được và các vấn đề liên quan đến chất lượng là gì?
3. Fado.vn có kiểm tra kích cỡ của sản phẩm không?
4. Việc kiểm tra thông thường kéo dài bao lâu?
5. Fado.vn có kiểm tra chức năng của thiết bị điện tử không?
6. Fado.vn có thể nhận xét sản phẩm là thật hay giả không?