Hỗ trợ
Kiều My
(Hỗ trợ khách hàng)
Vinh Hạnh
(Xử lý khiếu nại)
>800 triệu
Sản phẩm trên Amazon
200.000 giao dịch
thành công qua FADO
1900 545 403
0
07/08/2014
Chọn một ổ cứng di động phù hợp với nhu cầu sử dụng nên nắm 04 yếu tố cơ bản và lựa chọn những thương hiệu uy tín.